2016. február

Kötelező tőkeemelés a Kft-k részére!

A 2014. március 15. napjával hatályba lépett új Ptk. -val megváltozott a gazdasági társaságok jogszabályi környezete, a gazdasági társaságokra új szabályozás (új Ptk.) lépett érvénybe. Az új Ptk. alapján a cégjegyzékbe már bejegyzett korlátolt felelősségű társaságok legfőbb szerve a törvény hatálybalépését követő első ülésén, de legkésőbb 2016. március 15-ig köteles a társaság működését az új jogszabály hatálya alá helyezni, illetve szükség esetén a társasági szerződést módosítani, hogy az megfeleljen a Ptk rendelkezéseinek.

Ezek egyike a törzstőke emelés. A Kft-k kötelesek társaság törzstőkéjét 3 millió forintra felemelni és a tőkeemelésről szóló döntést 2016. március 15-ig az illetékes cégbírósághoz benyújtani. Amennyiben a társasági szerződések módosítására, illetve a módosítások cégbírósághoz történő benyújtására a fenti határidőben nem kerül sor, úgy a határidő eredménytelen eltelte után a cégbíróság a társasággal szemben törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazhat. Ez feltételezhetően egy előzetes felszólítással kezdődik és csupán a jogkövetkezményekre való figyelmeztetést követően lehet bírságolni vagy a társaság működését törvényesség hiányára akár törölheti is a céget.

A kiszivárgott hírek szerint a bíróságok felkészültebben várják a módosítási rohamot, a határidőket is tartani kívánják és a mulasztó társaságokkal szemben valós fellépés is történhet, ami az elmúlt években nem volt igazán jellemző a bíróságok túlterheltsége miatt. Emiatt javaslom, hogy ellenőrizzék társasági szerződésüket, és amennyiben szükséges forduljanak irodánkhoz tanácsadásért vagy a szükséges módosítások elkészítéséért.

←Vissza

Comments

comments